середа, 8 листопада 2017 р.

Гімн толерантностіЯ прийшов у цей світ
Не для того, щоб виправдати твої надії,
Не для того, щоб відповідати твоїм інтересам,
Не для того, щоб оправдати  твоє очікування.
І ти прийшов у цей світ
Не для того, щоб оправдати моє очікування,
Не для того, щоб відповідати моїм інтересам,
Не для того, щоб виправдати мої надії.
Тому що я – це я, а ти – це ти.


пʼятниця, 3 листопада 2017 р.

Готовність до свідомого вибору професії включає в себе:

• моральну готовність – усвідомлення суспільного й особистісного значення праці, прагнення максимально проявити свої сили, здібності у праці, позитивне ставлення до різних видів праці;
• психологічну готовність – свідомий вибір професії у відповідності з наявними здібностями та можливостями. Стан психологічної готовності включає усвідомлення людиною своїх потреб, вимог суспільства, колективу, поставлених цілей; прогнозування прояву своїх інтелектуальних, емоційних, мотиваційних та вольових процесів, оцінку співвідношення своїх можливостей, рівня домагань і необхідності досягнення певного результату;
• практичну готовність – загальні та політехнічні знання, загальнотрудові та спеціальні вміння й навички.
Компонентами готовності до свідомого вибору професії виступають:
1) загальне позитивне ставлення до праці; 2) знання певного кола професій, їх змісту, вимог, шляхів отримання професії та перспектив професійного росту; 3) сформованість професійних .інтересів; 4) адекватна самооцінка; 5) сформованість мотиваційної сфери; 6) наявність спеціальних здібностей; 7) практичний досвід; 8) збалансованість інтересів, здібностей і нахилів, їх відповідність вимогам професії до особистості; 9) відповідний стан здоров’я; 10) сформованість моральних якостей, які відповідають вимогам професії; 11) професійна придатність – сукупність психолого-педагогічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних для досягнення задовільних з точки зору суспільства успіхів у праці при наявності спеціальних знань, умінь і навичок, а також отримання власного задоволення від самого процесу праці.

Важливою передумовою успішного професійного самовизначення є також сформованість в особистості професійно-важливих якостей – окремих психічних, психологічних і фізичних властивостей, які відповідають вимогам певної професії і сприяють успішному оволодінню нею. Підготовка до свідомого вибору професії передбачає активне формування таких психологічних якостей як здібності, інтереси, ціннісні орієнтації, прагнення, професійні плани, ідеали, переконання.