пʼятниця, 2 листопада 2018 р.

Типи професій і професійно важливі психологічні якості
Важливим психологічним моментом, що визначає успіх професійної освіти, є своєрідна "готовність" (емоційна, мотиваційна) до придбання тієї чи іншої професії. Вибір професії, здійснюваний людиною в результаті аналізу внутрішніх ресурсів і шляхом співвіднесення їх з вимогами професії, є основою самоствердження людини в суспільстві, одним з головних рішень у житті. Вибір професії в психологічному плані являє двох-аспектне явище: з одного боку, той, хто вибирає (суб'єкт вибору), з іншого - те, що вибирають (об'єкт вибору). Володіючи безліччю характеристик, і суб'єкт і об'єкт вибору визначають неоднозначність вибору професії.


Вибір професії - це не одномоментний акт, а процес, що складається з ряду етапів, тривалість яких залежить від зовнішніх умов та індивідуальних особливостей суб'єкта вибору професії.
Необхідно зупинитися на характеристиці самого об'єкта вибору професії - того, що вибирають. Традиційно загальна схема опису професії увазі чотири аспекти:
- Соціально-економічний (коротка історія професії, її роль у системі народного господарства, зведення про підготовку кадрів, перспективах просування, заробітній платі, престижності професії);
- Виробничо-технічний (дані про технологічний процес, об'єкті, знаряддях праці, робочому місці, формах організації праці);
- Санітарно-гігієнічний - інформація про кліматичні умови, характері освітлення та інших санітарних факторах, режимі і ритмі праці, медичні протипоказання;
- Психофізичний (вимоги професії до особливостей психічних процесів і властивостей особистості).

РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ЩОДО УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ П’ЯТИКЛАСНИКІВ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ     1. Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це із класним керівником, шкільним психологом.
    2. Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психологічний стан дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей.
    3. Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте вихід із конфліктів.
    4.  Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси.
    5. Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного керівника, шкільного психолога.
    6. Не слід відразу ослабляти контроль за навчальною діяльністю, якщо в період навчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого боку. Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама збирати портфель, телефонувати однокласникам і питати про уроки тощо.
    7. Основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, розуміння.
    8. Головне новоутворення підліткового вікового періоду – відкриття своєї індивідуальності, свого «Я». Підвищується інтерес до свого тіла, зовнішності.
9. Зростає дух незалежності, який впливає на стосунки підлітка в родині, школі.
   10.  У дітей настає криза, пов’язана з бажанням здобути самостійність, звільнитися від батьківської опіки, з’являється страх перед невідомим дорослим життям.
   11.  Бажання звільнитися від зовнішнього контролю поєднується зі зростанням самоконтролю й початком свідомого самовиховання.
   12.  Внутрішній світ дитини ще нестабільний, тому батькам не слід залишати своїх дітей без нагляду. Підліток дуже вразливий і легко піддається впливам як позитивним, так і негативним.
   13.  Розширюється коло спілкування, з’являються нові авторитети.
   14.  Недоліки й суперечності в поведінці близьких і старших сприймаються гостро й хворобливо.
  

Психолого-педагогічний супровід адаптації 5-ти класників

Надзвичайно плідний психолого-педагогічний консиліум з проблем адаптації учнів 5х класів об'єднав усіх учасників навчально-виховного процесу. Адміністрація гімназії, вихователі-наставники, вчителі предметники, практичний психолог та батьки учнів обговорювали важливі аспекти ефективної співпраці. Фахівцями закладу надано цінні рекомендації для створення освітнього простору, центром якого будуть інтереси дитини, що значною мірою впливатиме на поліпшення засвоєння знань учнями.